މޯލްޑިވްސް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަނާއިބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

2016-10-24 12:00


މޯލްޑިވްސް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަނާއިބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ސެޝަނަކީ މި އެޖެންސީއަށް މި އަހަރު ހިންގުނު ދެވަނަ ސެޝަނެވެ. މި ސެޝަންގައި ގެދޮރު .ގަތުމަށް ނެގޭ ލޯނުގެ ޑައުންޕޭމަންޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ޕެންޝަން ފަންޑުން ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމާއި 23 އޮކްޓޫބަރު 2016 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާއި ބެހޭގޮތުން ބައިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެވުނެވެ.