މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޓޯޑިއަން ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

2017-03-09 15:58

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޓޯޑިއަން ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

 

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޓޯޑިއަންގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް (އާރް.އެފް.ޕީ) ޑޮކިއުމަންޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 02 އެޕްރީލް 2017 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00 ގެ ކުރިން  މި އޮފީހަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި، ޒިންމާތައް ހިމެނޭ ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް www.pension.gov.mv  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. 

އާރް.އެފް.ޕީ ވިދާޅުވުމަށް

Invitation for submission of Proposals to provide custodian service to

MALDIVES RETIREMENT PENSION SCHEME

 

Maldives Pension Administration Office (MPAO) calls for submission of proposals to provide custodian service to the Maldives Retirement Pension Scheme (MRPS). 

Interested parties are requested to submit proposals as per the Request for Proposal (RFP) published in the website of MPAO (www.pension.gov).  The deadline for submission of proposals is on 02nd April 2017 (Sunday) before 14:00 hrs. 

Click here to read the RFP for Custordian Service

 

Maldives Pension Administration Office

Umar Shopping Arcade, 8th Floor 

Chandhanee Magu , Male

 

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް 

ޢުމަރު ޝޮފިންގ އާކޭޑް، 8 ވަނަ ފަންގިފިލާ

 ޗާންދަނީ މަގު، މާލެ.

ފޯނު: 1441

އީމެއިލް: [email protected]