އިންޓަރ-ސްކޫލް ޕެންޝަން ކުއިޒް 2017 ގެ ގުރުއަތުލުން

2017-04-12 08:57

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ އިންޓަރ-ސްކޫލް ޕެންޝަން ކުއިޒް 2017 ގުރުއަތުލުން ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ބާއްވާފިއެވެ. މި ކުއިޒުގައި ބައިވެރިވަނީ 7 ސްކޫލަކުންނެވެ. ބައިވެރިވި ސްކޫލްތައް ވަނީ 2 ގްރޫޕަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ.

ގްރޫޕް A

އަހްމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލ

ރެހެންދި ސްކޫލް

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

 

ގްރޫޕް B

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް

މަދްރަސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

މުހިއްޔުދީން ސްކޫލް

 

މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ބައްލަވވައިލެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިއްތާލަށްވާ  ޕެންޝަން ކުއިޒް2017