މޯލްޑިވްސް ފައިނޭސް ފޯރަމް 2017

2017-05-01 09:36

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އޮފީހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 6 ވަނަ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭސް ފޯރަމް، 2017 މެއި 11 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވިފައެވެ. މި ފޯރަމަކީ ރާއްޖޭގެ ފައިނޭންސް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުއައްސަސާތައް ބައިވެރިކޮށްގެން ބޭއްވޭ ފޯރަމެކެވެ.