ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުގެ ޗެއާޕާސަން ބަދަލުވުން

2017-09-07 15:18

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުގެ ގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް 7 ސެޕްޓްމްބަރު 2017 އިންފެށިގެން އިބްރާހިމް އަޙްމަދު ނާސިރު (މ. އޮޑެސާ) ވަނީ އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.