އަހްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޕެންޝަނާއި ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުން

2018-02-05 11:52

އަހްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވުނު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން.